4. Get money

Na mieste Vám v hotovosti vyplatíme peniaze.

Vyplácame 3,00 € za 10 kg (0,30 € za 1 kg) oblečenia