We help

Zo získaných finančných prostriedkov pomáhame sociálne slabším ľuďom na území Slovenskej republiky.

Pomohli sme už: